Ukmergės versmė
Ukmergės versmės servisas
Kontaktai
UAB „Ukmergės versmė“
Versmės g. 2, Šventupės k., Vidiškių sen., LT20360 Ukmergės rajono savivaldybė
Įmonės kodas 282824550
Reg. Nr. UAB 95-43
Tel./faks 8-340 61800
El.paštas: versme@ukversme.lt

Generalinis direktorius
Alvydas Šidlauskas
Tel. 8676 70904
El.paštas: versme@ukversme.lt

Techninis direktorius
Arnis Olšauskas
Tel. 8686 72170
El.paštas: arnis@ukversme.lt

Gen. direktoriaus pavaduotojas


Anykščių filialo direktorius
Vytautas Morkūnas
Tel. 8698 13433
El.paštas: vytautas@ukversme.lt

UAB "Ukmergės versmės servisas"
Direktorius
Gintaras Zaikauskas
Tel. 8611 26836
El.paštas: g.zaikauskas@gmail.com
zaikauskas@ukversme.lt

Vyr. finansininkė
Roma Mackevičienė
Tel. 8618 49277
El.paštas: roma@ukversme.lt

Pardavimų skyrius
Tel. 8-340 61800


Žiūrėti didesnį žemėlapio vaizdą