Ukmergės versmė
Ukmergės versmės servisas
Kontaktai
UAB „Ukmergės versmė“
Šventupės kaimas, LT-20360 Ukmergės rajonas
Įmonės kodas 282824550
Reg. Nr. UAB 95-43
Tel./faks 8-340 61800
El.paštas: info@ukmergesversme.lt

Generalinis direktorius
Gintaras Gladkauskas
Tel. 8687 78321
El.paštas: gintaras@ukmergesversme.lt

Techninis direktorius
Arnis Olšauskas
Tel. 8686 72170
El.paštas: arnis@ukmergesversme.lt 

Gen. direktoriaus pavaduotojas
Juozas Kopūstas
Tel.8686 20799
El.paštas: juozas@ukmergesversme.lt

Anykščių filialo direktorius
Vytautas Morkūnas
Tel. 8698 13433
El.paštas: vytautas@ukmergesversme.lt

Direktorius servisui
Vladimiras Novosiolovas
Tel. 8686 29882
El.paštas: vladas@ukmergesversme.lt

Vyr. finansininkė
Roma Mackevičienė
Tel. 8340 44160
El.paštas: roma@ukmergesversme.lt

Pardavimų skyrius
Tel. 8-340 61800
El.paštas: pardavimai@ukmergesversme.lt


Žiūrėti didesnį žemėlapio vaizdą